Lewisian Gneiss, Camas Cùil An t-Sàimh

Lewisian Gneiss, Camas Cùil An t-Sàimh

Lewisian Gneiss, Camas Cùil An t-Sàimh